Konferencje, sympozja i sesje naukowe po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego PDF Drukuj Email

1. II Sympozjum "Mikromaszyny i serwonapędy" Rogoźnik k/Będzina i Sosnowiec /Silma/ 23-24.X. 1980, Polski Komitet Naukowo - Techniczny NOT d/s Automatyki i Pomiarów, Instytut Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej, Zakład Małych Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki, Zakład Silników Elektrycznych Małej Mocy "Silma" Sosnowiec.

2. III Sympozjum Młodej Kadry Naukowej i Technicznej "Racjonalne Użytkowanie Energii Elektrycznej", Instytut Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej PL, Zarząd Wojewódzki ZMP w Lublinie, Kraśnik 15.X.1982.

3. VII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO, Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki, IPPEiE Politechnika Śląska - Wydział Elektryczny, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, PTETiS Oddział Gliwice; Gliwice - Ustroń 2-5.V.1984.

4. Second International Conference on Physics of Magnetic Materials, Instytut Fizyki PAN, Jadwisin 17-22.IX.1984.

5. VII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, Politechnika Warszawska, Kazimierz Dolny n/Wisłą 23-26.X.1984.

6. II Krajowe Seminarium Magnetyczne Materiały Amorficzne MMA, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Poznań 20-21.XI.1984.

7. Seminarium Elektrotechniki Teoretycznej, Zakład Podstaw Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, Politechniki Warszawskiej, Lublin - Kazimierz 31.V.-2.VI.1985.

8. 1985 Summer School on Amorphous Metals, Istytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Instytut Fizyki PAN, Wilga 16-21.IX.1985.

9. III Krajowe Seminarium - Magnetyczne Materiały Amorficzne MMA, Wydział Elektryczny Politechniki Lubelskiej /Zakład Podstaw Elektrotechniki, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk PAN w Warszawie, Kazimierz n/Wisłą 18-21.XI.1985, Członek Komitetu Organizacyjnego.

10. IX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO, Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki, Politechnika Śląska - Wydział Elektryczny, Gliwice-Wisła, 23-26.IV.1986, /Referaty wygłosili dr A. Nafalski i dr R. Goleman/.

11. International AMSE Conference MODELLING and SIMULATION, AMSE, Association for the Advancement of Modelling and Simulation, Techniques in Enterprises, SORENTO, Gulf of NAPLES /Italy/, 29.09-1.10.1986 /referowała dr D. Stryczewska/.

12. Symposium on Magnetic Properties of Amorphous Metals, Benalmadena, Spain, 25-29.V.1987. /Malaga/, Comisión Asesora de Investigación y Centifica y Tecnica, Consejeria de Educatión y Ciencia de la Junta de Andalucia, Fundación Banco Exterior de Espana, Universidad Complutense de Madrid, Swedish Companies: Alfa Laval, Atlas Copco. Bohin Reologi, Ecupan, Enpece AB, Sand-vik Electronics, Sandvik Coromant, Proengco, SKF, Volvo, Volvo Flygmotor.

13. XXI DNI TECHNIKI. Nowoczesne Technologie Stosowane w Materiałach Magnetycznych. SEP oddział Częstochowa, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, 18.XI.1986.

14. II Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych Kielce - Cedzyna 28-30.09.1988, Komitet Metrologii PAN, Polski Komitet Naukowo - Techniczny NOT d/s Pomiarów Automatyki i Robotyki, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

15. Soft Magnetic Materials SMM 9 El Escorial (Madrid) Spain 27-29 SepT. 1989, Organised by UNIVERSIDAD COMPLUTENSE and INSTITUTO DE MAGNETISMO APLICADO UCM - RENFE. Under the auspices of the EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY /Prof. J.E. Thompson, Dr A.J. Moses/, (Referaty wygłosili doc. T. Janowski i dr A. Nafalski).

16. Konferencja Naukowo - Techniczna "Stopy Szybkoschładzane dla Elektrotechniki i Elektroniki", Gliwice, 8-9.XI.1989.

17. International Magnetics Conference INTERMAG'90, Brighton 17-20.IV.1990

18. Tenth International Conference on Soft Magnetic Materials, SMM10 Dresden, Germany,11-13.Sept.1991.

19. I Sympozjum Środowiskowe PTZE, n.t. Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Technologiach, 2-4.IX.1991. Mądralin k/Otwocka.

20. Distance Education: Possibilities and Practices. Open University. National Foundation for Computer Education, Radziejowice k/Warszawy, 3-5.02.1992.

21. The 3rd Polish - Japanese Joint Seminar on Modelling and Control of Electromagnetic Phenomena, Kazimierz n/Wisłą 19-21.IV.1993.

22. III Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Wydziałów Elektroniki, Kraków AGH - Krynica, 27-29 maj 1993.

23. European Association for Education in Electrical and Information Engineering EAEEIE Annual Conference Multimedia and Computer Tools, The Future for Engineering; Prague, 8-10 September 1993, Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering (referował mgr M. Pańczyk).

24. Soft Magnetic Materials Conference SMM 11 Venezia, Scuola Grande di San Rocco. 29th Sept. - 1st Oct. 1993, Scientific Organization - IEN Galileo Ferraris Istituto Elettrotecnico Nazionale, I - 10125 Torino, Italy.

25. I Seminarium Polskiego Klubu Magnetycznego; Politechnika Częstochowska; Instytut Elektroenergetyki 10.XII.1993.

26. Second Japanese-Czech-Slovak Join Seminar on APPLIED ELECTROMAGNETICS IN MATERIALS, JCS, Kyoto, Japan, January 19-21 1994, chairman session.

27. Sympozjum "Rozwój kształcenia na kierunku studiów - Mechanika i Budowa Maszyn, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Maszyn Roboczych i Ciężkich, Warszawa, 31.01.-2.02.1994.

28. IV Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Wydziałów Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław - Szklarska Poręba, 26-28.05.1994.

29. Annual Conference - "Continuing Education in Electrical and Information Engineering", European Association for Education in Electrical and Information Engineering, EAEEIE, Reims - France, 1 - 3 June 1994.

30. International Conference - Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection, ELMECO '94, Kazimierz n/Wisłą, 8-9.IX.1994, Scientific Secretary and Chairman Session.

31. 50 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1945 - 1995, Gliwice, 30.IX.-1.X.1994.

32. 30-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej 1964-1994, Lublin 12.X.1994, Członek Komitetu Organizacyjnego.

33. 2nd Conference of Rectors of Carpathian Region Universities in Lublin, Lublin, 26-28.10.1994.

34. Sesja naukowa „Przygotowanie absolwenta Politechniki Lubelskiej do pracy w Wydziałach Informatyki i Zabezpieczeń Zakładów Energetycznych, Krasnobród, 18-19 listopada 1994.

35. Ogólnopolskie Seminarium Lifelong Learning, Politechnika Warszawska, Warszawa, 9-10.02.1995.

36. Sixth Annual Conference, The Technology Transfer in Electrical and Information Engineering, EAEEIE, Bologna - Italy, 31st May - 2nd June 1995.

37. II Krajowe Seminarium Rektorów i Dziekanów Wyższych Uczelni Technicznych oraz Liderów Przemysłu, EDIL'95, Łódź, 5-6.09.1995.

38. Soft Magnetic Materials Conference SMM12, Kraków, 12-14.09.1995.

39. Seminarium Wielkich Mocy Komitetu Elektrotechniki PAN i Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej, Lublin 28.09.1995.

40. III Konferencja Naukowa - Edukacja Zawodowa Elektryków, Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Centralna Komisja Szkolnictwa Średniego i Wyższego, Centralna Komisja Doskonalenia Zawodowego Oddział w Bielsku-Białej, Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego, Bielsko-Biała, 26-27.10.1995.

41. XXX-lecie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Sesja naukowo-techniczna "Ekologicznie Czysta Energia", Wydział Elektrotechniki i Automatyki WSI w Opolu, Opole, 24.11.1995.

42. Plenarne Zebranie Komitetu Energoelektroniki SEP, Lublin 29.11.1995.

43. II Sympozjum na temat "Ochrona środowiska w dydaktyce Wydziałów Elektrycznych Szkół Wyższych", Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Wielkich Mocy i Wysokich Napięć, Warszawa, 6-8.12.1995.

44. VI Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Wydziałów  Elektronicznych, Lublin - Kazimierz n/Wisłą, 10-12.06.1996, Członek Komitetu Organizacyjnego.

45. I Forum Inżynierii Ekologicznej "Technika i Technologia w Ochronie Środowiska", Nałęczów 15-17.10.1996, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

46. Pacyfic Region Conference on Electrical Engineering Education PRCEEE '97 (Education in Electrical Power, Computer, Electronics, Telecommunications and Related Electrical Engineering Disciplines), Hosted by: Department of Electrical and Computer Engineering, Approved by: Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE. The Institution of Engineers, Australia - IEAUST, Wollongong, Australia, 16th - 18th February 1997, (Referat wygłosił dr hab. inż. A. Nafalski).

47. 8th International Symposium on Non-Linear Electromagnetic Systems ISEM '97, Braunschweig, Germany, 12-14.05.1997.

48. V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla studentów i młodych pracowników naukowych "Stąd do przyszłości", Lublin, 15-16.05.1997, Przewodniczący sesji "Energoelektronika i Napędy Elektryczne".

49. 5th Polish - Japanese Jonit Seminar on Electromagnetics in Science and Technology, Gdańsk, 19-21.05.1997, (Referat wygłosił dr hab. inż. J. Sikora).

50. Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, XX SPETO '97 pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń, 21-24.05.1997.

51. Eighth Annual Conference European Association for Education in Electrical and Information Engineering "INNOVATIONS AND QUALITY IN EDUCATION FOR ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING", Napier University, Edinburgh - Scotland, 4-6.06.1997, Member of Organising Committee.

52. VII Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Wydziałów Elektronicznych, Poznań-Kiekrz, 9-11.06.1997.

53. Second International Conference "Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection" ELMECO '97, Nałęczów, 12-15.06.1997, Członek Komitetu Organizacyjnego.

54. SMM 13 - Soft Magnetic Materials, Grenoble, France, 24-26.09.1997.

55. AUPEC '97 -Australasian Universities Power Engineering Conference EECON '97 Institution of Engineers Australia Electric Energy Conference, Sydney, Australia, 29.09-1.10.1997, (Referat wygłosił dr hab. inż. A. Nafalski).

56. VII Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu - Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Technologiach, Krasnobród, 12-15.10.1997, Członek Komitetu Naukowego i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

57. Workshop "Electromagnetism and Environmental Protection", Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki, Warszawa-Miedzeszyn, 18.12.1997, Członek Komitetu Naukowego.

58. 9th EAEEIE International Conference on Education in Electrical and Information Engineering "Enhancement of Education in Electrical and Information Engineering Through Industry Co-Operation and Research" Instituto Superior Técnico Department of Electrical and Computer Engineering, Lisbona, Portugal, 18-20.05.1998, Member of Provisional Programme Committee.

59. II Forum Inżynierii Ekologicznej "Monitoring Środowiska", Nałęczów, 23-25.10.1998, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.


Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:


60. 10th EAEEIE Annual Conference "Educational Innovations in EIE", Capri, Italy, 17-20.05.1999, Member of International Steering Committee.

61. IX Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Wydziałów Elektroniki, Białystok-Rajgród, 31.05.-02.06.1999.

62. I Krajowe Sympozjum - Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC'99 - Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników Politechniki Łódzkiej, Odział Łódzki SEP, Łódź - Dobieszkowo 7-8.10.1999.

63. Doktorat Honoris Causa Profesora Giennadija G. Piwniaka, Rektor Akademii Górniczej Ukrainy w Dniepropietrowsku, Laudacja prof. dr hab. Stanisława Mitkowskiego w zastępstwie zmarłego Promotora prof. Ryszarda Kozioła, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 29.09.1999.

64. Seminarium "Magnesy nadprzewodnikowe", Org. - Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej - Rosja, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki PAN i MG w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, IPEiE PL, Lublin 5.11.1999.

65. XIII Beskidzkie Seminarium Elektryków "Beskidy 99", Istebna-Pietraszonka, 28.11-1.12.1999.

66. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod Patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN - Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice, Poznań-Kiekrz, 10-12.04.2000, (referat wygłosił mgr inż. T. Giżewski).

67. 11th EAEEIE Annual Conference "Innovations in Education for Electrical and Information Engineering (EIE)", Ulm, Germany, 26-28.04.2000, (referaty wygłosił dr inż. M. Miłosz).

68. VII Konferencja Naukowo-Techniczna REE'2000 Rynek Energii Elektrycznej - Rozwój i harmonizacja struktur, Kazimierz Dolny, 27-28.04.2000, otwarcie konferencji.

69. Doktorat Honoris Causa prof. dr hab. Bernda Rüthersa, byłego rektora Uniwersytetu w Konstancji. Laudacja ks. prof. dr hab. Krukowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18.05.2000.

70. Seminarium naukowe, Wybrane zagadnienia w Elektrotechnice i Elektronice, Zarząd Główny PTETiS, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, 29.05.2000, Prezentacja Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej przed powołaniem Lubelskiego Oddziału PTETiS, Politechnika Świętokrzyska, Kielce-Ameliówka, 29-31.05.2000.

71. Seminarium "Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego", grupa programowa 8: rozwój energetyki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wydział Polityki Regionalnej, Lublin, 30.05.2000.

72. Third International Conference "Electromagnetic Devices and Processes in Environmental Protection" ELMECO 2000, Nałęczów, 4-6.06.2000, Członek Komitetu Organizacyjnego.

73. XOgólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznychi Wydziałów Elektronicznych, Szczecin-Świnoujście-Ystad (Szwecja), 5-7.06.2000, Przewodniczący obrad plenarnych na promie "Polonia".

74. Konferencja naukowa "75 lat Dęblińskiej Szkoły Orląt", Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 15-17.06.2000r.

75. Konferencja XXV lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka", Zamek Królewski w Lublinie, 30.06.2000.

76. Jubileuszowe X Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce", Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Zespół Pól Połączonych Komitetu Mechaniki PAN, Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki, Kielce-Cedzyna, 3-5.07.2000, (referat wygłosił mgr inż. T. Giżewski).

77. Interdisciplinary Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering Education in the Third Millenium, Davos, Szwajcaria, 10-15.09.2000, (referat wygłosił dr inż. P. Surdacki)

78. Sympozjum "Lubelskie Centrum Informacji", Zarząd Województwa Lubelskiego i firma TELMAKO S.A., Lublin 26.09.2000.

79. Sympozjum "Wybrane problemy obrony województwa przygranicznego na przykładzie województwa lubelskiego", Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, 5.10.2000.

80. III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem", Nałęczów, 11-13.10.2000, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

81. Doktorat Honoris Causa prof. dr hab. Teofila Mazura, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Laudacja Promotora prof. dr hab. Stanisława Barona, Akademia Rolnicza w Lublinie, 13.10.2000.

82. Doktorat Honoris Causa Jerzego Giedroycia, Redaktora "Kultury" w Paryżu, Laudacja Promotora prof. dr hab. Jana Pomorskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27.10.2000.

83. Doktorat Honoris Causa Wiktora Juszczenki, Premiera Ukrainy, Laudacja Promotora prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27.10.2000.

84. Doktorat Honoris Causa Kardynała Williama Keelera, Arcybiskupa archidiecezji amerykańskiej Baltimore, Laudacja Promotora ks prof. dr hab. Krzysztofa Gózdźa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6.11.2000.

85. Kongres Kultury Chrześcijańskiej, Sacrum i kultura: Chrześcijańskie Korzenie Przyszłości, KUL, Lublin część I: 15-17.09.2000, część II: 6-7.11.2000.

86. Jubileuszowe spotkanie pracowników nauki w Wielkim Jubileuszu Chrześcijaństwa, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 18.11.2000.

87. Doktorat Honoris Causa prof. dr hab. Henryka Skąpskiego, Laudacja Promotora prof. dr hab. Jana Dyducha, AR, Lublin 22.12.2000.

88. II International Symposium NEET'2001 "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", Kazimierz Dolny, 14-17.02.2001, otwarcie konferencji, uczestnictwo.

89. Doktorat Honoris Causa prof. Giovanniego Reale z Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie, Laudacja ks. prof. Edwarda Zielińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 15.03.2001.

90. VII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie, Lublin, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS, 30.03.2001.

91. Konferencja Prorektorów-Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego-projekt TEMPUS-PHARE JEP 13307. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Paderborn (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Graz (Austria). Olsztyn, 25-26.04.2001.

92. 12-th EAEEIE International Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Nancy, France, 14-16.05.2001. Participation in International Steering Committee and Chairman Session A2.

93. XI Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Wydziałów Elektronicznych i Wydziałów Informatyki, Opole-Głuchołazy-Jesienik (Czechy), 04-07.06.2001.

94. Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce", Bydgoszcz-Wenecja, 25-27.06.2001 (referaty wygłosili: mgr inż P. Mazurek oraz mgr inż. T. Giżewski).

95. I Seminarium Doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, Nałęczów, 29-30.06.2001, Członek Komitetu Programowego.

96. Jubileusz 10-lecia działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Lublin 10.09.2001.

97. II Krajowe Sympozjum - Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, Łódź, 04-05.10.2001 (Referat wygłosił: mgr inż. P. Mazurek).

98. Inauguracja Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin 06.10.2001.

99. Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia w Lublinie w dniu 17 listopada 2001 r. pomnika - tablicy upamiętniającej pomordowanych w lipcu 1941 roku Polskich Profesorów Wyższych Uczelni Lwowa. Członek Komitetu Organizacyjnego.

100. Jubileusz 50-lecia Elektroprojektu S.A. Lublin, 29.11.2001.

101. IX Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie, Lublin, Instytut Medycyny Wsi, 30.11.2001.

102. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej – Osiągnięcia, Doświadczenia, Wyzwania”, Kazimierz Dolny, 13-15.05.2002, otwarcie konferencji.

103. Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce. PTZE, Instytut Elektrotechniki Warszawa, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Warszawa-Białowieża, 13-15.05.2002, (referat wygłosił mgr inż. P.Mazurek).

104. VI Konferencja „Informatyk Zakładowy”, Problemy wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych, Kazimierz Dolny, 20-21.05.2002, otwarcie konferencji.

105. Konferencja Prorektorów ds.Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, Lublin–Kazimierz, 20-21.05.2002.

106. Doktorat Honoris Causa Gottfrieda Neumanna, prof.zw., kierownika Katedry Okulistyki Fryderyka-Aleksandra w Erlangen w Niemczech, Akademia Medyczna, Lublin, 31.05.2002.

107. XII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, Rzeszów-Polańczyk-Lwów, 3-6.06.2002.

108. Doktorat Honoris Causa prof. Michała Kleibera Ministra Nauki-Przewodniczącego KBN, laudacja prof. Kazimierza Szabelskiego, Politechnika Lubelska, 17.06.2002.

109. II Seminarium Doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, Lublin, 21-22.06.2002, Członek Komitetu Programowego.

110. IV Forum Inżynierii Ekologicznej „Ekotechnologie XXI Wieku”, Nałęczów, 10-12.10.2002. Członek Komitetu Organizacyjnego.

111. Doktorat Honoris Causa prof. Anthony John Mosesa, dyrektora Wolfson Centre for Magnetics Technology w Cardiff University, laudacja prof. Tadeusza Janowskiego, Politechnika Lubelska, 14.05.2003.

112. International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, IC SPETO 2003, Gliwice-Niedzica, 28-31.05.2003, Member of Program Committee.

113. 14th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Gdańsk, 16th-18.06.2003, Member of Scientific Committee, chairman.

114. XIII Sympozjum Środowiskowe PTZE i Second Polish-Slovenian Joint Seminar–Computational and applied electromagnetics, 16-18 June 2003, Kraków, (referaty wygłosili: mgr inż. T.Giżewski oraz mgr inż. P.Mazurek).

115. III Seminarium Doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, Lublin, 24.06.2003, Członek Komitetu Programowego.

116. SMM 16 - Soft Magnetic Materials, Düsseldorf, Niemcy, 09-12.09.2003.

117. 4th International Conference „Electromagnetic Devices and Processes in Environmental Protection” ELMECO 2003, Nałęczów, 21-24.09.2003, Member of Scientific and Organising Committee.

118. III Krajowe Sympozjum - Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, Łódź, 09-10.10.2003, (Referat wygłosił: mgr inż. P. Mazurek).

119. XIV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE – Elektromagnetyzm w medycynie, Sulejów k/Piotrkowa Tryb., 24-26.11.2003, Członek Komitetu Naukowego.

120. Third Japan-Australia-New Zealand Joint Seminar JANZS 2004, Auckland, (Conference Center-The University of Auckland), 22-23 January 2004, (referat wygłosił prof. A.Nafalski).

121. Doktorat Honoris Causa prof.Tadeusza Kaczorka z Politechniki Warszawskiej, Członka Rzeczywistego PAN, laudacja prof.T.Janowskiego, Politechnika Lubelska, 13.05.2004.

122. XXVII IC – SPETO International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Niedzica, 26-29.05.2004, Member of Programme Committee.

123. 15th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Sofia, Bulgaria, 27th-29 May 2004, Member of International Scientific Committee and reviewer.

124. XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, Koszalin-Kołobrzeg, 13-16.06.2004.

125. XIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce. PTZE, Instytut Elektrotechniki Warszawa, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Zakopane, 21-23.06.2004, Członek Komitetu Naukowego, Przewodniczący VI Sesji. Member of Scientific Committee.

126. 5th Seminar Applications of Superconductors, Lublin-Nałęczów, 23-26.06.2004,

127. 5th European Magnetic Sensors and Actuators Conference EMSA 2004, U.K, Cardiff, July 4th-7th, 2004.

128. V Forum Inżynierii Ekologicznej „Edukacja ekologiczna-podstawy działań naprawczych w środowisku”, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej PTIE, Lubelskie Towarzystwo Naukowe LTN, Nałęczów, 16-18.10.2004, Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, chairman II sesji, członek Komisji Wnioskowej.

129. IV Seminarium Doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin, 5-6.11.2004, Członek Komitetu Programowego.

130. Konferencja PTZE „Pole elektromagnetyczne w biosferze”, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Gdańsk, 8-10.11.2004, Członek Komitetu Naukowego.

131. III Regionalna Konferencja – Technologia Informacyjna w Edukacji, Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, 12.02.2005.

132. International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, IC SPETO 2005, Gliwice-Ustroń, 11-14.05.2005, Member of Program Committee, chairman and reviewer.

133. V Seminarium Doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin, 13-14.05.2005, Członek Komitetu Programowego.

134. 16th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Lappeenranta, Finland, 5th-9th June 2005, Member International Scientific Committee.

135. VI Seminarium „Zastosowania nadprzewodników” ZN6, Kazimierz Dolny, 16-18.06.2005, Członek Komitetu Naukowego.

136. Jubileusz 35-lecia Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin, 23-24.06.2005.

137. Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego dla rektorów i prorektorów-elektów. Fundacja Rektorów Polskich. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 19-22 (30) lipca 2005r.

138. International Conference on Engineering Education ICEE 2005 „Global Education Interlink”, Silesian University of Technology, July 25-29, Gliwice.

139. XV Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce. PTZE, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB Warszawa, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych -Warszawa, Ciechocinek 01-03.09.2005, Członek Komitetu Naukowego.

140. II Kongres Inżynierii Środowiska, otwarcie Gmach Filharmonii w Lublinie, 05.09.2005.

141. 5th International Conference „Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection” ELMECO 2005, Nałęczów, 4-6 September 2005, Member of Scientific and Organising Committee.

142. Dni Lwowszczyzny w Województwie Lubelskim – Konferencja „Perspektywy współpracy przedsiębiorstw z Obwodu Lwowskiego i Województwa Lubelskiego w sektorze paliwowo-energetycznym”, Lublin, 15-16.09.2005.

143. Konferencja „Wyzwania współczesnej edukacji e-nauczanie”, KUL Lublin, 17.9.2005.

144. IV Krajowe Sympozjum - Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, Łódź, 06-07.10.2005, (Referat wygłosił: mgr inż. P. Mazurek).

145. Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, Wrocław- Bielawa, 20-22.10.2005.

146. Konferencja „Nowa elektroniczna legitymacja studencka”, Warszawa, 26.10.2005.

147. Forum Kół Naukowych „Praca Kół Naukowych na rzecz Politechniki Lubelskiej, „Mechatronik”, Lublin, Politechnika Lubelska, 01.12.2005.

148. XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE–Bioelektromagnetyzm – teoria i praktyka”, Kraków- Folwark Zalesie, 12- 14.12. 2005, Członek Komitetu Naukowego.

149. Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Nowa myśl w Elektroenergetyce STN 2006”, Lublin, 28.03.2006.

150. XII Konferencja Naukowo-Techniczna REE'06 Rynek Energii Elektrycznej – Dylematy rozwoju rynku, Kazimierz Dolny, 24-26.04.2006, otwarcie konferencji.

151. Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, Łódź-Sulejów Podklasztorze, 27- 29.04.2006.

152. VI Seminarium Naukowe- Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, PTETiS, Polska Sekcja IEEE, WEiI PL, Lublin - Kazimierz n/Wisłą, 8-10.05.2006, Członek Komitetu Naukowego, otwarcie Seminarium (LTN).

153. VIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, 70-lecie powstania Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin, 12.05.2006.

154. XIV Sympozjum Koła Naukowego Menedżerów Politechniki Lubelskiej, Lublin, 15.05.2006, otwarcie Sympozjum.

155. International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXIX IC SPETO 2006, Gliwice-Ustroń, 24-27.05.2006, Member of Programme Committee, chairman and reviewer.

156. XVI Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, Warszawa- Jachranka, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej WAT, 29-31 maja 2006r.

157. 17th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Craiova, Romania, 31 May-4June 2006, Member of International Scientific Committee.

158. 9th International Conference on Engineering Education ICEE-2006, July 23-28, 2006, San Juan, University of Puerto Rico, Mayaguez, International Network for Engineering Education and Research INEER, USA.

159. X Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Gościeradów, 8-10.09. 2006.

160. Konferencja Unii Metropolii Polskich „Wschód Wschodniej Polski-Białystok, Lublin, Rzeszów bramami Unii Europejskiej”, Białystok, 11-12.09.2006.

161. Lubelski Festiwal Nauki LFN, 16-22.09.06, otwarcie Centrum Kongresowe AR w Lublinie, Lublin, 16.09.2006.

162. XVI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Wisła, 25-27.09.2006, Członek Komitetu Naukowego, Przewodniczący I Sesji „Elektromagnetyzm w medycynie”.

163. Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, Kraków AGH- Krynica, 12-14.10.2006.

164. Seminarium „Dzień Boloński”, Łódź, Politechnika Łódzka, 24.10.2006.

165. Jubileusz 70-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uroczyste posiedzenie Zarządu, Filharmonia Lubelska, 17.11.2006.

166. Konferencja-targi „Inżynier na rynku pracy”, Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, 22.11.2006.

167. Konferencja naukowa „Archikatedra Lubelska zabytek sztuki i kultury polskiej. Historia, badania i konserwacja ”, Zakończenie prac konserwatorskich w Archikatedrze Lubelskiej w kontekście 400-lecia konsekracji kościoła i 200- lecia Diecezji Lubelskiej. Lublin, 23.11.2006.

168. Konferencja „Edukacja regionalna w szkole”, Wojewódzka Rada Towarzystw w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Lubelskie Kuratorium Oświaty, Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy, Wąwolnica, Celejów, Kębło, 24-26.11.2006.

169. XVI Warsztaty Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE–„Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia”, Łódź, 11- 13.12.2006, Członek Komitetu Naukowego.

170. XIII Seminarium „Nieniszczące Badania Materiałów”, IPPT PAN, Zakopane, 13-16.03.2007.

171. Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, Gliwice-Tychy- Szczyrk, 12-14.04.2007.

172. Spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych związanych z gminą Żółkiewka, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, 14.04.2007.

173. Obchody 80-lecia pobytu „Szkoły Orląt” w Dęblinie, Wyższa Szkoła Oficerska Sil Powietrznych, gen.bryg.pil. Andrzej Błasik, Dęblin 16.04.2007.

174. Konferencja – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Motycz-Jedlina, 23.04.2007.

175. Thai Tradition Songkran Festival in Lublin, Royal Thai Embassy in Warsaw, Radio Lublin SA, Lublin, 25.04.2007.

176. Spotkanie autorskie z Piotrem Siemionem, Czytelnia Naukowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin, 26.04.2007.

177. II Sympozjum Naukowo-Techniczne „Nowa myśl w elektroenergetyce”, SKN, Lublin, 27.04.2007.

178. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Postępowe kierunki rozwoju w budowie maszyn, przyrządów mechaniki precyzyjnej i w transporcie”, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Sewastopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Politechnika Lubelska, Sewastopol, 14-17.05.2007, Członek Komitetu Naukowego.

179. Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne LAFI, referat wygłosił dr inż.D.Czerwiński, Kazimierz n/Wisłą, 21-22.05.2007.

180. International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXX IC SPETO 2007, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2007, Member of Programme Committee and reviewer.

181. Wielka Gala Lubelskiego Biznesu, Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny, Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych pani Henryka Bochniarz, Lublin, 28.05.07.

182. IV Konferencja Prorektorów ds.Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych, Lublin, 31.05-01.06.2007.

183. XVII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki Informatyki, Kraków - Wieliczka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 03-06 czerwca 2007r.

184. Jan Paweł II na Majdanku- otwarcie wystawy (8.06.2007), W XX rocznicę pobytu Jana Pawła II w Lublinie- uroczysta msza św., Lublin, 9.06.2007.

185. 50-lecie powstania Lubelskiego Towarzystwa Naukowego LTN, Sesja Jubileuszowa “Powstanie i działalność towarzystw naukowych w Polsce i na Lubelszczyźnie”, LTN Lublin, 12.06.2007.

186. XVII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Rydzyna, 17-20.06.2007, Członek Komitetu Naukowego, Przewodniczący I Sesji „Elektromagnetyzm w medycynie”.

187. VIII Seminarium „Zastosowania nadprzewodników ZN8”, Nałęczów, 17-20.06.2007, Członek Komitetu Naukowego.

188. Uroczysta sesja naukowo-techniczna z okazji 40-lecia Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego „40 lat Wydziału-Historia, stan aktualny i perspektywy rozwoju”, Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof.dr inż. Henrykowi Tuni, Posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT, Zielona Góra, 22.06.2007.

189. 18th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Praha, Czech Republic, 1-4 July 2007, Member of International Scientific Committee.

190. VIII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Włodawa-Okuninka, 07-09.09.2007.

191. Konferencja „Klaster Kultury Lubelszczyzny-wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk kulturotwórczych i turystycznych Regionu”, WSPiA, Lublin, 26.09.2007.

192. Spotkanie autorskie z Januszem Świąderem, Czytelnia Naukowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin, 27.09.2007.

193. Sympozjum na temat projektu stażowego „Absolwenci wyższych uczelni nośnikiem innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem-transfer wiedzy szansą na wzrost konkurencyjności firmy”, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” Spółka Akcyjna, Świdnik, 09.10.2007.

194. Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Spraw Studenckich Polskich Uczelni Technicznych, Koszalin-Darłówek, 11-13.10.2007.

195. Lubelskie Porozumienie Samorządów Studenckich, Lublin, Klub MC, 16.10.2007.

196. XXIV Forum Uczelni Technicznych FUT, Lublin, 18-21.10.2007.

197. Spektakl "Opowieści papieskie", Spotkanie z Rektorami Polskich Uczelni, Lublin, KUL, 20.10.2007.

198. Spotkanie z byłym Prezydentem RP Lechem Wałęsą, Lublin, WSPiA, 9.11.2007.

199. Konferencja „Pełnosprawny student” - Projekt „Praca, edukacja, kariera i niepełnosprawność”, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, (Certyfikat Nr 78/EQ/D3/11/2007), Kraków, 21.11.2007.

200. Uroczystość Jubileuszowa 100. rocznicy powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin, Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, 29.11.2007.

201. Workshop „Elektromagnetyzm w medycynie – teoria i praktyka, Nałęczów, 3-5.12.2007, Członek Komitetu Naukowego.

202. Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów w Akademii Medycznej im.Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin, 4.12.2007.

203. Obchody 10-lecia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin, 5.12.2007.

204. Konferencja- Klaster Kultury Lubelszczyzny wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego środowisk kulturotwórczych i turystycznych regionu, Klaster Restauratorów Lubelszczyzny, Lublin, Filharmonia Lubelska, 5.12.2007.

205. XVI Wigilia Poetów i Ułanów, Międzynarodowy Kongres Poetów ARCADIA, Fundacja Poetów i Ułanów im. Gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, 3 Zmechanizowana Brygada Legionów im. Romualda Trauguta w Lublinie, Plac Litewski, Hotel "Europa", 16.12.2007.

206. Ogólnokrajowe spotkanie Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP, Warszawa, Dom Technika, 19.12.2007.

207. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji WKTiR, Lublin, 28.12.2007.

208. Lubelskie Towarzystwo Naukowe LTN, Koncert Noworoczny, Lublin 2.01.2008.

209. Spotkanie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, Lublin, Sala Unii Lubelskiej klasztoru OO.Dominikanów, 3.01.2008.

210. Spotkanie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych WRTR, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego, 5.01.2008.

211. Okręgowe eliminacje Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra 2008", gość honorowy, Lublin, Zespół Szkół Energetycznych, 11.01.2008.

212. Sympozjum „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP w Lublinie”, („Polska Przedsiębiorcza”, „Przedsiębiorczy Lublin”), Wydział Ekonomiczny UMCS, 25.02.2008.

213. Konferencja ”Zrównoważony rozwój w transgranicznej przestrzeni kulturowej”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, organizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Kultury „Pro Kultura”, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, 25.02.2008.

214. Forum Inwestycyjne 2008, Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, Grand Hotel Lublinianka, Lublin, 11.03.2008.

215. Lubelskie Spotkania Kultur – „Opowieść Giełczewska", Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 13.03.2008.

216. Konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (dyrektorzy, matematycy, fizycy) Regionu Lubelskiego, Organizator- Prorektor ds.Studenckich PL, Biuro Karier Studenckich PL, Politechnika Lubelska, 18.03.2008.

217. Konferencja inaugurująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin, 27.03.2008.

218. Spotkanie z kierownictwem Działów Nauczania uczelni polskich, Kazimierz n/Wisłą, Dom Pracy Twórczej Politechniki Lubelskiej, 11.04.2008.

219. Lubelskie Studenckie Forum Business Centre Club, Trybunał Koronny w Lublinie, Lublin, 14.04.2008.

220. Konferencja Prorektorów ds. Nauczania Polskich Uczelni Technicznych, Szczecin-Maciejewo, 17-19.04.2008.

221. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks.Grzegorza Pawłowskiego (Jakuba Hersza Grinera) w Jego pierwszej parafii Żółkiewce, ks.bp M.Cisło, Żółkiewka, Płonka, 21.04.2008.

222. Uroczysta Sesja Rady Miasta Lublina z okazji Narodowego Święta 3 Maja, Trybunał Koronny w Lublinie, Lublin, 03.05.2008.

223. Ranking Wyższych Uczelni 2008, Newsweek Polska, Sala Ludwikowska Hotelu Polonia Palace w Warszawie, Warszawa, 12.05.2008.

224. Święto 55-lecia Politechniki Lubelskiej, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Parku Politechniki Lubelskiej, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu Rektorowi Uczelni prof.dr hab. Stanisławowi Ziemeckiemu, Doktorat Honoris Causa PL prof.dr hab.inż. dr h.c. Ryszarda Tadeusiewicza, Lublin, 13.05.2008.

225. Mieżdunarodnaja Nauczno-Tiechniczieskaja Konfierencja Mołodych Uczionych, Aspirantów i Studientow "Progressiwnyje naprawlienija razwitija maszino-priborostroitielnych otrasliej i transporta-2008"11-16 maja 2008 r.Sewastopol, Ukraina, członek międzynarodowego komitetu programowego konferencji, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Studentów, „Postępowe kierunki rozwoju w budowie maszyn, przyrządów mechaniki precyzyjnej i transporcie”, 11-16.05.2008., Sewastopol, Ukraina.

226. Posiedzenie Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, EKPiUU, Hotel Europa w Lublinie, 17.05.2008.

227. First International Students Scientific Conference „Contemporary Roats and Bridges”, Faculty of Civil and Sanitary Engineering, Lublin University of Technology, 27.05.2008, otwarcie konferencji.

228. SPETO 2008, Gliwice-Ustroń, 28-31.05.2008, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXXI IC Member of Programme Committee, chairman and reviewer.

229. Gala Finałowa Konkursu na najlepszego studenta Polski Primus Inter Pares Roku 2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 30.05.2008.

230. XVII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Zamość, 1-4.06.2008, Przewodniczący Komitetu Naukowego.

231. 2nd Symposium on APPLIED ELECTROMAGNETICS – SAEM’08, Zamość, 1-4.06.2008, Member of International Scientific Committee and chairman.

232. Finały konkursu dla uczniów technikum województwa lubelskiego „Rok przed dyplomem”, Lublin, 06.06.2008.

233. Szkolenie redaktorów pism lokalnych, WRTR, WOK, Towarzystwo Regionalne Bełżyc, prof.zw.dr hab.Leon Dyczewski OFMConv., prof.dr hab.Jacek Dąbała, red.Rafał Ziemkiewicz, MDK Bełżyce, Babin (Rzeczpospolita Babińska, inż.Antoni Plewik), 06.06.2008.

234. Wielka Gala Nauki i Biznesu, Centrum Kongresowe UP, Lublin, 07.06.2008.

235. Konferencja „Klaster Kultury Transgranicznej”, Interreg Polska 2004-2008, Prokultura-Lubelskie Stowarzyszenie Kultury, Urząd Miasta w Krasnymstawie, 21-22.06.2008.

236. 6th International Conference „Electromagnetic Devices and Processes in Environmental Protection” ELMECO 2008, Nałęczów, 24-27.06.2008, Member of Scientific and Organising Committee.

237. 40-lecie Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii w Politechnice Lubelskiej oraz 40-lecie pracy w nim profesora Tadeusza Janowskiego, Lublin, Nałęczów, Zamość, 24-26.06.2008.

238. EIE-Surveyor General Meeting, Tallinn University of Technology, Estonia, 27-28.06.2008.

239. 19th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Tallinn, Estonia, June 29- July 3, 2008, Member of International Scientific Committee. Dyplom-For the best paper presented at the 19th Annual International Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2008).

240. Wakacyjne Warsztaty Architektoniczne OSSA Lublin 2008, Centrum GALA „Dom i wnętrze”, otwarcie, Lublin, 08.07.2008.

241. IX Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Wyższa Szkoła Wojsk Powietrznych Dęblin, 5-7.09.2008.

242. VI Forum Inżynierii Ekologicznej, konferencja naukowo-techniczna Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej “Uwarunkowania ekorozwoju turystyki i rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania i zarządzania środowiskiem),, Nałęczów 23-25.10.2008, Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

243. 8-th annual SEAAIR Conference on Institutional Capacity Building Toward Higher Education Competitive Advantage, Surabaya, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia 1-10 (4-6) November, 2008, chairman.

244. Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2008, SEP, BBJ - wykład mgr.inż.Teodora Pyszniaka: “Korzyści wynikajace z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek”, (www.sep.lublin.pl), Lublin, 13.11.2008.

245. “Pamiątki minionej epoki - pałace, dwory, dworki - nie wszystko minęło”,oraz promocja książki “Siedziby ziemiańskie w krajobrazie Ziemi Garbowskiej”, Garbów, Lesiecki Dwór pp.Jolanty i Jarosława Stańczaków, 06.12.2008.

246. Uroczyste spotkanie Zarządu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie i Dyrekcji wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lublin, 03.01.2009.

247. Lubelskie Towarzystwo Naukowe LTN, Koncert Noworoczny, Lublin 06.01.2008.

248. Jubileusz 80-lecia inż. Adama Głowacza, Bronowice-Lublin, Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych „Lub-Kom”, Lublin, 12.01.2009.

249. Uroczyste otwarcie klubu „Kazik” przy Politechnice Lubelskiej, 19.03.2009.

250. Plenarne posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 23-24.04.2009.

251. Konferencja „Nauka wobec zjawisk paranormalnych”, KUL, Lublin, 28.04.2009.

252. Uroczyste nadanie imienia Jana III Sobieskiego Gimnazjum w Żółkiewce, 02.05.2009.

253. Konferencja naukowa poświęcona pamięci profesora Manczarskiego, Warszawa, 12.05.2009.

254. Jubileusz 75 lat istnienia Towarzystwa Naukowego KUL- wręczenie nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego za rok 2008 prof.dr.hab. Jadwidze Puzyninie, KUL, Lublin, 19.05.2009.

255. SPETO 2009, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXXII IC-SPETO, Gliwice-Ustroń, 20-23.05.2009, Member of Programme Committee and Reviewer.

256. II Gala Nauki i Biznesu, Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, 06.06.2009

257. I Turniej Nalewek i Win Dworu Anna, Anna i Kazimierz Gajkowie Jakubowice Konińskie, 12.06.2009.

258. Plenarne posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT w Warszawie, 19 czerwca 2009.

259. XVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Referaty wygłosili: mgr inż. Andrzej Kaczor, mgr inż.Joanna Michałowska-Samonek i student ze Studenckiego Koła Ekologów ELMECOL - Tobiasz Parys, Worliny k/Ostródy 21-24.06.2009, Członek Komitetu Naukowego.

260. 20th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Valencia, Spain, 22-24 June 2009, Member of Program Committee.

261. Jubileusz 5-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej (od chwili reaktywacji w 2004r.), Lublin, 25.06.2009.

262. Uroczyste obchody 440. Rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Republiki litewskiej Valdasa Adamkusa, Zamek Lubelski-Sala Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku, Lublin, 1 lipca 2009.

263. Jubileusz 10-lecia Dworu Anna, Anna i Kazimierz Gajkowie Jakubowice Konińskie, 21.07.2009.

264. Posiedzenie komisji współpracy transgranicznej Żółkiewka-Żółkiew, Ukraina, Żółkiew, Krechów, Lwów, 18-19.07.2009.

265. 11th International Conference on Research In Telecommunication Technology RTT 2009, Scientific and Program Committee, Srby -Tuchlovice, Czech Republic, 2-4.09.2009.

266. Soft Magnetic Materials Conference SMM 19, Torino, Italy, September 6-9, 2009.

267. Konferencja “Pełnosprawny Student”, III edycja, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, 16-17.09.2009.

268. XI Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny „Środowisko naukowe w kształtowaniu tożsamości małych ojczyzn”, Puławy, 18-20.09.2009.

269. Konferencja Prorektorów ds.Kształcenia Uczelni Technicznych, Sesja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT, Politechnika Poznańska w Poznaniu, Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk PAN Będlewo, 24.10.2009.

270. Seminarium Zastosowań Nadprzewodnikowej Plazmy Niskotemperaturowej, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Lubelskie Towarzystwo Naukowe LTN – Wydział IV Nauk Technicznych, Lublin, 04.11.2009.

271. Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej Profesorowi Stanisławowi Bolkowskiemu, Gliwice, 5.11.2009.

272. Wieczór autorski Jacka Dehnela, Czytelnia Naukowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin, 12.11.2009.

273. Posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT, Politechnika Krakowska, 20.11.2009.

274. X Jubileuszowa Konferencja – Targi Pracy „Inżynier na Rynku Pracy”, Biuro Karier Studenckich PL w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja-rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej”, Lublin, 24.11.2009.

275. Konferencja Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu „Elektromagnetyzm w środowisku człowieka – szansa czy zagrożenie”, Warszawa-Kraków, Folwark Zalesie k/Wieliczki, 7-9.XII.2009, Członek Komitetu Naukowego.

276. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 70. Rocznicę śmierci Bolesława Sekutowicza (1881-1939), prezesa Sądu Apelacyjnego, sędziego Trybunału Stanu, przewodniczącego Miejskiego Obywatelskiego Komitetu społecznego, zamordowanego przez Niemców 23 XII 1939r. w grupie 10 wybitnych przedstawicieli inteligencji lubelskiej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 22.12.2009.

277. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji WKTiR, Lublin, 29.12.2009.

278. Uroczysta promocja książki „Prawosławie. Światło ze Wschodu”, Galeria Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 21.01.2010.

279. Referat dr hab. inż. Marka Jakubowskiego, prof. PL oraz inż. Marcina Czerniaka – informatyka z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie „Rozwój systemów robotów typu Edutaitment”, IV Wydz. LTN, 26.01.2010, prowadzenie spotkania.

280. Wszechnica LTN- PAN Lublin, „Aktualne problemy gospodarki światowej - Sytuacja gospodarczo-polityczna świata i waluty euro”, dr Paweł Kowalewski (Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro z siedzibą w Warszawie), 28.01.2010.

281. Wszechnica LTN- PAN Lublin, prof. Dr hab. Edward Olszewski, UMCS „Globalizacja a państwo narodowe” , 25.02.2010.

282. Wywiad ze mną (AWW) w Lubelskim Radiu nt. kuchni mikrofalowej- wad i zalet, mitów oraz potencjalnych zagrożeń ze strony emisji fal elektromagnetycznych. 26.02.2010.

283. Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny „Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny”, Zamość, 06-07.03.2010.

284. Poszukiwania genealogiczne – Stanisław Wac, Galeria Sztuki Domu Kultury LSM, Lublin, 11.03.2010.

285. Prezentacja książki pt. „Pamięć o ludziach i miejscach. Z przeszłości gminy Trawniki” Galeria Sztuki Domu Kultury LSM, Lublin, 23.03.2010.

286. Wieczór autorski Mariusza Sienkiewicza, Czytelnia Naukowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.Hieronima Łopacińskiego, Lublin, 22.04.2010.

287. Wszechnica LTN- PAN Lublin, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Pius XI – „polski” papież i jego ślady na Lubelszczyźnie”, Lublin, Pałac Czartoryskich, 29.04.2010. 29.04.2010 r.

288. Galowy Koncert Jubileuszowy 40-lecia Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „Gamza”, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, 7 maja 2010.

289. Doktorat Honoris Causa Politechniki Lubelskiej prof.dr hab.inż. Wojciecha Mitkowskiego z AGH Kraków, Wykład „Matematyczna struktura świata”, Lublin, 13.05.2010.

290. Konferencja – Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją pokoleń, Poniatowa, 22-23 maja 2010.

291. SPETO 2010, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXXIII IC-SPETO, Gliwice-Ustroń, 26-29.05.2010, Member of Programme Committee and Reviewer, (bez uczestnictwa w samej konferencji).

292. XVIII Seminarium ASTAT, TESEQ “Niepewność pomiarowa w badaniach EMC”, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji PCBC, Warszawa, 26.05.2010.

293. Wszechnica LTN- PAN Lublin „Politechnika – źródło innowacyjnych rozwiązań”, prof. dr hab. Marek Opielak, rektor Politechniki Lubelskiej, 27.06.2011r.

294. The third Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’2010, May 30-June 2, Ptuj, Slovenia, Member of International Scientific Committee and Chairman.

295. 20 lat działalności Norbertinum (1990-2010), 600. Książka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 10.10.2010.

296. Spotkanie z okazji międzynarodowego Dnia Elektryki, PGE „Lubzel” Lublin, 11.06.2010

297. Posiedzenie Komisji Ogólnopolskiego Konkursu SEP „Na wyróżniające się prace dyplomowe i najlepszą publikację młodzieżową” CKMiS SEP, Warszawa, 14.06.2010.

298. General meeting ELLEIEC – Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community - Project Number 142814-LLP-1-2008-FR-ERASMUS-ENW, Palanga, 25-27.06.2010.

299. 21st EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Palanga, Lithuania, Kaunas University of Technology, 28-30 June 2010, Member of Program Committee and chair session 7a (29.07.10).

300. XX Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Książ, 29.08-01.09.2010, Członek Komitetu Naukowego oraz chairman VI sesji „EMF in Environment”.

301. 12th International Conference on Research in Telecommunication Technology RTT 2010, VSB Technical University of Ostrava, Department of Telecommunications, Scientific and Program Committee Member, Velke Losiny, Czech Republic, 8-10.September 2010.

302. Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, Lublin 22-23.09.2010, recenzent.

303. VII Forum Inżynierii Ekologicznej 2010 - Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów, Nałęczów 21-22.10.2010, członek Komitetu Naukowego, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz przewodniczący Sesji II.

304. Plenarne posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Politechnika Łódzka, Centrum Konferencyjne Wodnik, Słok k/Bełchatowa, 23.10.2010.

305. 10 lat działalności Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, 24.10.2010.

306. Konferencja Targów Pracy „Inżynier na rynku pracy”, referat, Politechnika Lubelska, 23.11.2010.

307. III Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2010, Politechnika Lubelska i Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A., referat, Lublin. 25.11.2010.

308. Wszechnica LTN- PAN Lublin, Przedsiębiorczość akademicka - współczesny uniwersytet - Prof. W. Sitko, Prezydent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, 25.11.2010.

309. Konferencja –Lubelszczyzna w wojnie polsko-bolszewickiej, Hrubieszów-Komarów, 27-28.11.2010.

310. Wernisaż „Sen o Japonii”, Galeria „Prospero” Nieformalna Otwarta Grupa Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu, Lublin, 01.12.2010.

311. Przewodniczenie w Noworoczno-Opłatkowym spotkaniu WRTR , ks.bp.Mieczysław Cisło, Sala Kolumnowa-Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie; 08.01.2011.

312. Nadanie ks. Grzegorzowi Pawłowskiemu oficjalnej godności infułata przez abp ks.prof.J.Życińskiego, Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie, 17.01.2011

313. Wszechnica LTN- PAN Lublin, „Gospodarka socjalistyczna jako realizacja utopii społecznej”, prof. dr hab. Maciej Bałtowski (UMCS), 24.02.2011.

314. I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNE&I 2011, udział w Komitecie Naukowym Sympozjum, 1.03.2011.

315. Finisaż wystawy fotografii „Wenecki karnawał” oraz prezentacja notesu „Pułapka czasu” – Krystyna Głowniak- Radio Lublin, 08.03.2011.

316. Odczyt dr inż. Grzegorz Wojtasiewicz (Pracownia Technologii Nadprzewodnikowych-Instytut Elektrotechniki w Warszawie): „Large Hadron Collider LHC-zastosowanie nadprzewodnictwa w CERN Genewa”, IV Wydział Nauk Technicznych LTN, przewodniczenie sesji, Pałac Czartoryskich LTN, Lublin, 15.03.2011.

317. II posiedzenie Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, Lublin, 22.03.2011.

318. Krajowa konferencja „Nowoczesne Technologie w Dydaktyce”, telekonferencja – UMCS Lublin, członek Komitetu Naukowego, Kielce 25-26.03.2011.

319. Konferencja „Małe miasta a rozwój cywilizacyjny województwa lubelskiego”, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec-Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy Oblasówka k/Janowca (Kazimierza n/Wisłą), 26-27.03.2011.

320. Odczyt dr inż. Jerzy Montusiewicz –Katedra Podstaw Techniki PL „Zastosowania analizy wielokryterialnej w zagadnieniach technicznych”, IV Wydział Nauk Technicznych LTN, przewodniczenie sesji, Pałac Czartoryskich LTN, Lublin, 29.03.2011.

321. „Lublin między wojnami opowieść o życiu miasta 1918-1939”, Marta Denys- promocja książki, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,

322. Referat dr inż. Tomasza Giżewskiego z okazji nagrodzenia jego doktoratu „Modelowanie obwodów magnetycznych przy zastosowaniu algorytmów sztucznych sieci neuronowych”(promotor A.Wac-Włodarczyk) przez firmę ABB w Krakowie, Kraków, 13.05.2011,

323. Odczyt dr Wiesława Bondyry z UMCS Lublin „Tomasz Stamirowski i jego lokacja miasta Żółkiewki” połączony z promocją książki „Żółkiewscy w Ziemi Chełmskiej”-praca zbiorowa, Żółkiewka 14.05.2011,

324. Koncert Jubileuszowy 40-lecia Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „Gamza”, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 18.05.2011,

325. SPETO 2011, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXXIV IC-SPETO, Gliwice-Ustroń, 18-21.05.2011, Member of Programme Committee and Reviewer, (bez uczestnictwa w samej konferencji),

326. 28 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin, 23.05.2011,

327. „Mała i duża Żółkiew-Regionalizm jako forma promocji regionu” - Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Lublin, 02.06.2011,

328. XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Lubliniec k/Częstochowy, 05.06-08.06.2011, Członek Komitetu Naukowego, referaty wygłosili: dr inż.T.Giżewski, dr inż.A.Miaskowski, mgr inż.A.Kaczor, mgr inż.J.Michałowska-Samonek,

329. 22nd EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Maribor, Slovenia, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 13-15 June 2011, Member of Program Committee,

330. Posiedzenie Komisji KAUT, Politechnika Warszawska, Warszawa, 28.06.2011,

331. International Interdisciplinary PhD Workshop I2PhDW2011, Zielona Góra, 28-31 August 2011, Member of Steering Committee.

332. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2011, Brno University of Technology, Scientific and Programme Committee Member, Techov, Czech Republic, 7-9 September 2011.

333. Spitsbergen –piękno nieporównywalne w twórczości Zbigniewa Jóźwika, Lublin, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 23.09.2011.

334. Problemy nauczania matematyki- spotkanie matematyków lubelskich w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie, 26.09.2011.

335. 7th International Conference „Electromagnetic Devices and Processes in Environmental Protection” ELMECO-7 joint with 10th Seminar “Applications of Superconductors” AoS accompanied by Jubilee Session of 50th Anniversary of PSTAEE (PTETiS), September 28-30, 2011, Nałęczów, Member of Scientific and Organising Committee.

336. XI Sejmik Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, “Partyzantka na Lubelszczyźnie 1939-1953, Janów Lubelski 7-9.10.2011.

337. Jubileusz 65-lecia Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu, Warszawa 12.10.2011.

338. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze LTN, wykład dr.hab.Andrzeja Wrzyszcza, prof.UMCS, „Sądy funkcjonujące w Lublinie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944, Lublin 18.10.2011.

339. Wręczenie certyfikatów KAUT- sala Wety Ratusza Wielkomiejskiego w Gdańsku, 10-lecie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT powołanej przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT w Polsce, Gdańsk, 19.10.2011.

340. Debata nad poprawą poziomu nauczania matematyki- LTN, Lublin, 21.10.2011.

341. I cotygodniowe zebranie Zarządu Głównego LTN w nowej kadencji 2011-2015 (moja druga kadencja), Pałac Czartoryskich w Lublinie-siedziba LTN, 24.10.2011.

342. Zebranie Zarządu Towarzystwa Wojewódzkiej Biblioteki im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin. 25.11.2011.

343. Podpisanie umowy o współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP prof. Barglik), Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE prof.A.Krawczyk, A.Wac-Włodarczyk) oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL prof. Aleksander Sieroń), Warszawa, Gmach NOT-u ul. Świętokrzyska, 27.10.2011.

344. Kwestowanie na renowację zabytkowych pomników na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie ( 6-ty raz począwszy od 2006r.), 30 i 31.10. oraz 01.11.2011r.

345. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze IV Wydziału Nauk Technicznych LTN oraz referat dr inż. Gabriela Borowskiego nt. "Postępy w technologii regenerowania odpadów", Pałac Czartoryskich –siedziba LTN, Lublin, 10.11.2011.

346. Uroczyste spotkanie Wojewody Lubelskiego z przedstawicielami życia politycznego, naukowego, kulturalnego, społecznego i gospodarczego Lubelszczyzny z okazji Święta 11 Listopada, Sala Błękitna i Kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, reprezentuję Zarząd Główny LTN, Lublin, 11.11.2011.

347. Seminarium „Systemy komercjalizacji badań naukowych-przegląd doświadczeń światowych”, Lublin, 25.11.2011.

348. Problemy nauczania matematyki- spotkanie matematyków lubelskich w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie, 25.11.2011.

349. Wykład prof.dr hab. Anny Barańskiej KUL „Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie” oraz posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych WRTR w Lublinie, WOK Lublin 26.11.2011.

350. Rejestracja Lubelskiego Klubu Morsów –zebranie założycielskie LKM w Politechnice Lubelskiej 27.11.2011.

351. Międzynarodowa Konferencja poświęcona 20.leciu uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy, „Polska-Ukraina 20 lat na tle 1000. letniego sąsiedztwa”, KUL, Lublin 16-17.12.2011r.

352. Spotkanie Noworoczne połączone z wręczeniem Lubelskiej Nagrody Naukowej im.Profesora Edmunda Prosta za rok 2011 oraz Odznaczenia Honorowego „Zasłuzony dla Lubelskiego Środowiska Naukowego” uświetnione uroczystym tradycyjnym koncertem, Lublin, siedziba LTN Pałac Czartoryskich, 3.03.2012.

353. Uroczyste spotkanie świąteczne i noworoczne WRTR , ks.abp.prof.dr hab. Stanisław Budzik, Sala Kolumnowa-Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie; 07.01.2011.

354. Problemy nauczania matematyki- spotkanie matematyków lubelskich w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie, 13.01.2012.

355. Spotkanie opłatkowe RTPŻ (prowadzę je), Żółkiewka 14.01.2012.

356. 23rd EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), University of Cagliari, Department of Electrical and Electronic Engineering, Sardinia Italy, 25-27 February 2012, Member of Program Committee,

357. SPETO 2012, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, XXXV IC-SPETO, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2012, Member of Programme Committee and Reviewer, (bez uczestnictwa w samej konferencji),

358. The fourth Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’12, June 3-June 6, 2012 Sopron, Hungary, Member of International Scientific Committee.

359. Zebranie Zarządu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, Lublin, 11.06.2012.

360. Ogłoszenie wyników i nagród uczestnikom Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w okręgu lubelskim w 2012r., WKTiR w Lublinie, 12.06.2012.

361. 50-lecie miasta Poniatowa oraz 25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej-Dom Muzyki w Kraczewicach, 16.06.2012.

362. Wykład Anny Oleszek „ Maria i Henryk Gawareccy”, Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 21.06.2012.

363. Wielka Gala Lubelskiej Przedsiębiorczości „Akant”, Przewodniczący kapituły konkursowej nagrody „Lubelski Akant Przedsiębiorczości”, Aula Kongresowa Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 22.06.2012.

364. Obchody 68.rocznicy likwidacji konzentrationslager Lublin oraz 70. Rocznicy „Aktion Reinhardt”, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 23.07.2012.

365. Miejska Inauguracja Roku Szkolnego w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie, 4.09.2012.

366. XXII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Sandomierz, 09.09-12.09.2012, Członek Komitetu Naukowego i chairman sesji, zebranie założycielskie i powołanie Komitetu SEP „Zastosowanie Pola Elektromagnetycznego w Medycynie.

367. 50. rocznica powołania Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji WKTiR w Lublinie, Collegium Anatomicum uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 14.09.2012.

368. Inauguracja IX Lubelskiego Festiwalu Nauki „Nauka-Wiedza-Mądrość”, Filharmonia Lubelska, Lublin, 15.09.2012.

369. Ogólnopolska konferencja naukowa –„Drogowy transport publiczny w świetle nowych rozwiązań prawnych”, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, Lubelski Oddział Regionalny PIGTSiS w Lublinie, członek Komitetu Naukowego, Kazimierz n/Wisłą 18-19.09.2012.

370. Wizytacja dziesiątego wyjazdu integracyjnego dla studentów pierwszego roku PL „Adapciak 2012”, Biuro Promocji i Karier PL, Murzasichle ( pensjonat „Weronika”) w Tatrach, 19-25.09.2012.

371. Zebranie Zarzadu PTZE (5-te w VII kadencji) – Warszawa, Złote Tarasy, 24.09.2012.

372. Lubelski Salon Maturzystów, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 25.09.2012.

373. Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego na Targach Ochrony Środowiska EcoEXPO w Lublinie, Prezes Zarządu Eco-energia Sp. z o.o. p.Henryk Palak- prelekcje nt.fotowoltaiki, 28.09.2012.

374. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Warszawskiej, Warszawa 1.10.2012.

375. Uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Energetycznych im.prof.K.Drewnowskiego w Lublinie, Lublin 3.10.2012.

376. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Lubelskiej, Lublin 4.10.2012 (Wydziałowe inauguracje: - Wydz.Elektrotechniki i Informatyki 2.10., Wydz.Zarządzania 5.10., Wydz.Podstaw Techniki 5.10.2012).

377. XII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny- XXX lat Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie-Kultura ludowa na Lubelszczyźnie –Tradycja i teraźniejszość, (wybór na z-cę prezesa na kolejną trzecią kadencję 2012-15), Lublin, 6-7.10.2012.

378. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 8.10.2012.

379. Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 13.10.2012.

380. VIII Forum Inżynierii Ekologicznej- konferencja naukowo-techniczna, Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk, udział w Komitecie Naukowym oraz Komitecie Organizacyjnym, recenzent, Kazimierz n/Wisłą 15-16.2012.

381. Debata pt.”Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to świadomy biznes, konieczność istnienia na rynku czy moda?, Wydz.Zarządzania-Studenckie Koło Naukowe Etyki Biznesu „Etos”, Lublin 18.10.2012.

382. Promocja książki Zbigniewa Nestorowicza „Jan Paweł II w medalierstwie polskim”, Wojewódzka Biblioteka im.H.Łopacińskiego w Lublinie, Wydawnictwo Akapit, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Lublinie, Lubelski Klub Kolekcjoonerów przy WOK w Lublinie- Czytelnia Naukowa Biblioteki, Lublin 18.10.2012.

383. Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 21.10.2012.

384. Zebranie Zarządu SEP Oddział Lublin, BBJ Lublin, 22.10.2012.

385. Gala Sportu Akademickiego, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, 22.10.2012.

386. Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w UMCS, Lublin 23.10.2012.

387. Konferencja Prorektorów ds.Kształcenia i ds.Studenckich Polskich Uczelni Technicznych, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 25-27.10.2012r.

388. Uroczystość wręczenia nagród Premiera dla najlepszych uczniów szkół średnich Lubelszczyzny, Urząd Wojewódzki – Lublin, Kuratorium Oświaty, 05.11.2012r.

389. Sesja nt. „Żółkiewscy i ich genealogia” (D.Szulc, J.Tarnes, M.Janicki, W.Bondyra, Nalewajko), Instytut Historii UMCS, Lublin 08.11.2012r.

390. Posiedzenie naukowe IV Wydział Nauk Technicznych LTN, dr Anna Ciechan Instytut Fizyki PAN Warszawa "Wpływ ciśnienia i domieszkowania na strukturę elektronową  nadprzewodników na bazie żelaza typu FeS”, Pałac Czartoryskich, Lublin 08.11.2012r.

391. Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Zbigniewowi Wojciechowskiemu w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu, Ukraina 09.11.2012. Składanie wieńca pod Pomnikiem Orląt na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Lwów 11.11.2012.

392. Lubelskie Targi Energetyczne „Energetcs”, 75-lecie Oddziału Lubelskiego SEP, Lublin 13.11.2012.

393. I Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im.Prof.Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, 16.11.2012r.

394. XIII. edycja targów pracy „Inżynier na rynku pracy”, Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, otwieram spotkanie, 20.11.2012r.

395. Uroczyste podsumowanie XXVI Kwesty Listopadowej na rzecz ratowania zabytkowych pomników znajdujących się na Lubelskiej Nekropolii przy ulicy Lipowej ( kwestowałem 6. raz od 2007r.), Gmach Trybunału Koronnego w Lublinie, 22.11.2012 (X rocznica śmierci Mamy Zosi).

396. Podsumowanie projektu „Bądź lepiej wykształconym”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencje w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Gminna Hala Sportowa w Żółkiewce, 24.11.2012.

397. Spotkanie „Mój cel lista filadelfijska”, Biblioteka PL i Thomson Reuters, Lublin, 26.11.2012r.

398. Uroczysta promocja oficerska, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych-Dęblin, plac przy pomniku „Bohaterom Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” i Pałac Jabłonowskich, 30.11.2012r.

399. Jubileusz 60-lecia Komitetu Elektrotechniki PAN – aula Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu, 05.12.2012r.

400. Konferencja „Postawy absolwentów i oczekiwania pracodawców – wyzwania rynku pracy w badaniach Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, Lublin Hotel Victoria, 7.12.12.

401. Prowadzenie spotkania z pracownikami PL odchodzącymi na emeryturę, PL-Sala Biała, 07.12.2012r.

402. Otwarcie III Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów I Roku w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia AZS w Lublinie, Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP w Lublinie, 08.12.2012r.

403. Spotkanie opłatkowe w Trybunale Koronnym u Prezydenta Miasta Lublin, 13.12.2012r.

404. XXXV Zjazd Forum Uczelni Technicznych „FUT – dokąd zmierzamy?” Politechnika Lubelska, Lublin 14-16.12.2012.

405. Koncert Świąteczny pod patronatem prof. Andrzeja Wac-Włodarczyka Prorektora ds.studenckich Politechniki Lubelskiej, Dom Kultury LSM w Lublinie, 17.12.2012r.

406. Spotkanie Opłatkowe- Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej- restauracja “Magia” Stare Miasto Lublin, 17.12.2012r.

407. Wigilia Wydziałowa Elektrotechniki i Informatyki -Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej, WEiI 18.12.2012r.

408. Spotkanie Opłatkowe-Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Lubelskiej, Sala Biała Politechniki Lubelskiej, Lublin 18.12.2012r.

409. Spotkanie Opłatkowe Lubelskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej w Lublinie, Bursaki 19-Izba Inżynierów Budownictwa, 18.12.2012r.

410. Walne Zgromadzenie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 18.12.2012r.

411. Konferencja – podsumowanie II etapu realizacji projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Pałac Czartoryskich Lublin, 19.12.2012r.

412. Przedświąteczne spotkanie lubelskiego środowiska sportowego AZS Woj.Lubelskiego, Bistro&Cafe IMBIR – Centrum Kongresowe UP w Lublinie, 19.12.2012r.

413. Spotkanie Opłatkowe-Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” , Sala Konferencyjna ul.Królewska 3, 20.12.2012r.

414. Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lublinie, gmach Agro I Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin, 5.01.2013r.

415. Spotkanie Noworoczne połączone z wręczeniem Lubelskiej Nagrody Naukowej im.Profesora Edmunda Prosta za 2012 rok oraz Wyróżnienia Honorowego Resolutio pro Laude Academica, koncert – siedziba Towarzystwa LTN, Pałac Czartoryskich Lublin, 8 stycznia 2013r.

416. I Lubelski Sejmik Polonijny, Trybunał Koronny w Lublinie, 15.01.2013r.

417. Spotkanie rektorów polskich uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną PKA- podsumowanie ocen instytucjonalnych, Warszawa Hotel Mariott, 18.01.2013r.

418. XXII Charytatywny Koncert Noworoczno-Karnawałowy – Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „Gamza”, RUSS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 4 im.J.Korczaka w Lublinie, (wygrywam /jedną z trzech/ licytację na aukcji na opłatę tygodniowych wczasów dla tych dzieci), Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 22.01.2013.

419. Zebranie członków Zarządu Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie, Sala Posiedzeń Zarządu Głównego SEP –NOT w Warszawie, 23.01.2013r.

420. Konferencja „Nie – zwykły inżynier potrzebny od zaraz” AugustaWestland PZL Świdnik S.A., 25.01.2013 Lublin-Swidnik.

421. Warsztaty Doktoranckie WEiI 2013 wraz z sesją Green Energy projektu KoraNet, Lublin, 1-2.02.2013, Członek Komitetu Naukowego.

422. Uroczyste zakończenie III edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka w Technice dla Technika”, 27.02.2013.

423. III Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2013, udział w Komitecie Naukowym Sympozjum i otwarcie konferencji, Lublin 28.02.2013.

424. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. 150 lat po Powstaniu Styczniowym”, Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej-Instytut Socjologii, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Biała Podlaska, 8-9.03.2013r., Członek Komitetu Naukowego i przewodniczący I sesji plenarnej.

425. Ostatnie w kadencji, posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT Kraków AGH 8-9.03.2013.

426. Wyjazdowe „Drzwi Otwarte PL” Szkoła nr 3 w Kraśniku, starosta powiatowy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Urządu Marszałkowskiego i Kuratorium w Lublinie, młodzież klas maturalnych (ponad 300), mój referat-prezentacja PL, Kraśnik 12.03.2013.

427. Konferencja „Weryfikacja efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym” IBE –kwalifikacje po europejsku, MNSzW Warszawa, Hotel Radisson Blu, 18.03.2013.

428. Spotkanie z przedstawicielami przemysłu z Lublina. Otwarcie pierwszego z trzech paneli technicznych dotyczących ukierunkowania wymagań na rynku pracy absolwenta-inżyniera elektryka, Politechnika Lubelska, s.Rady Wydziału WEiI PL, 17.03.2013.

429. Obrady komisji ds. habilitacji dr inż. Piotra Frączaka z Uniwersytetu Szczecińskiego-Instytut Elektrotechniki w Warszawie, ul.Pożaryskiego 28, 19.04.2013.

430. Ogłoszenie wyników i nagród uczestnikom Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w okręgu lubelskim w 2013r., WKTiR w Lublinie, 22.04.2013.

431. Konkurs Prezentacji Multimedialnych w Języku Obcym „The XXIst Century Challenges in Mechanical Engineering: The Tradition, the Present and the Future”, Politechnika Lubelska, 24.04.2013.

432. Konferencja “Inkubator-Innowacje-Inwestycje”, Inkubator Technologiczny w Lublinie, 26.04.2013.

433. Regionalna Komisja Konkursowa „Studencki Nobel 2013”, rektorat-sala Senatu UMCS, 29.04.2013.

434. Konkurs Prezentacji Multimedialnych w Języku Obcym na 60-lecie Politechniki Lubelskiej- „Lublin University of Technology – my beginnings”, otwarcie AWW oraz m.in. prezentacja w jeż.niemieckim o AWW- „Jahre der Technischen Universitat In Lublin-von Null bis zum Helden – dr hab.inż.A.Wac-Włodarczyk, prof.PL” (Lata na Politechnice w Lublinie od zera do bohatera), Politechnika Lubelska, 08.05.2013.

435. Gala Regionalna konkursu „Studencki Nobel 2013”- I miejsce-studentka Politechniki Lubelskiej Katarzyna Jaromin-Gleń WIŚ (z-stwo podczas mojej nb), Sala Kolumnowa Urzedu Wojewódzkiego w Lublinie, 10.05.2013.

436. Koncert Jubileuszowy z okazji 60-lecia Politechniki Lubelskiej, Archikatedra Lubelska, 12.05.2013.

437. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof.dr.hab.inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu oraz Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej prof.dr.hab.inż. Tadeuszowi Janowskiemu i prof.dr.hab.inż. Włodzimierzowi Janowi Sitko, Politechnika Lubelska, 13.05.2013.

438. Uroczyste spotkanie podsumowujące sezon sportowy 2012/2013 – wręczenie wyróżnień za wyniki sportowe oraz podziękowania za kilkuletnie reprezentowanie Politechniki Lubelskiej dla Jej tegorocznych absolwentów, 13.05.2013.

439. Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych oraz Koncert Jubileuszowy z okazji 60-lecia Politechniki Lubelskiej w wykonaniu Zespołów Artystycznych Politechniki Lubelskiej, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Lublin 14.05.2013.

440. Dzień Pracownika i Działacza Kultury Powiatu Krasnostawskiego, rozstrzygniecie konkursu „Kultura 2013” pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, 10-lecie Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki RTPŻ, promocja książki Historia Żółkwi współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim (przedstawia AWW), Hala Sportowa Gimnazjum w Żółkiewce, 15.05.2013.

441. XXI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Dilemmats of modern management”, Lublin 16.05.2013.

442. Koncert „43 lata GAMZY na 60-lecie Politechniki Lubelskiej” Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 20.05.2013.

443. Wernisaż twórczości Mariana Makarskiego w cyklu „Harmonia – spotkania ze sztuką”, Lublin PL, 20.05.2013.

444. V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn”, Kazimierz Dolny, 27.05.2013.

445. 24th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Chania, Crete, Greece, Technological Institute of Crete, Department of Applied Informatics and Multimedia, 28 May-01 June 2013, Member of Program Committee.

446. XXXVI IC SPETO 2013, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Ustroń, 22-25.05.2013, Member of Programme Committee and Reviewer, (bez uczestnictwa w samej konferencji).

447. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof.dr.hab. Markowi Cyprianowi Chmielewskiemu oraz Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej prof.dr. Zhihong Cao, Lublin 3.06.2013.

448. XXIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Mikołajki 16-19.06.2013, Członek Komitetu Naukowego i chairman sesji.

449. Posiedzenie plenarne WRTR i referat mgr Agnieszki Jaczyńskiej „W rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie”- prowadzi A.Wac-Włodarczyk, WOK Lublin 8.06.2013.

450. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - prof. dr. hab. Marianowi Budzyńskiemu, UP Lublin 18.06.2013.

451. „Lubelskie genealogie” w Filii MBP w Lublinie, nr Filia nr 35 przy ul.Bursztynowej (Czuby). Wystawa 14VI - 15 VII 2013r. ( 12 plansz- m.in. AWW).

452. 69. rocznica likwidacji Konzentrationslager Lublin. 70. rocznica deportacji wysiedleńców z Zamojszczyzny na Majdanek, Państwowe Muzeum na Majdanku plac przy Kolumnie Trzech Orłów na III polu więźniarskim – barak nr 62 – wystawa, 22.07.2013.

453. Wywiad w Radio Lublin nt. działań Uczelni na rzecz pomocy w zatrudnieniu absolwentów oraz przebiegu tegorocznej rekrutacji na studia w PL- red.p.Agata Kozdybała 22.08.2013 godz.20-21.

454. Międzynarodowa konferencja „Polska i Ukraina – rozwój, współpraca, integracja”, Okrągły stół „Specyfika integracji Ukrainy i Polski w Europejskiej Przestrzeni Naukowej, Informacyjnej i Kulturalnej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 08.09.2013

455. Promocja książki Stanisława Mikulskiego „Niechętnie o sobie”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Galeria Biblioteki, 12.09.2013.

456. Uroczystość otwarcia X Lubelskiego Festiwalu Nauki, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego, Collegium Maius w Lublinie, 14.09.2013.

457. Dożynki Wojewódzkie, Wisznice , 15.09.2013

458. Werenisaż wystawy „Lubelskie genealogie”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 16.09.2013.

459. Wizytacja XI wyjazdu integracyjnego dla studentów pierwszego roku PL „Adapciak 2013”, Biuro Promocji i Karier PL, Murzasichle ( pensjonat „Weronika”) w Tatrach, 17-18.09.2013.

460. Otwarcie odnowionej siedziby Centrum Kultury w Lublinie- zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i Dyrekcji Centrum Kultury w Lublinie, 20.09.2013.

461. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/14 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Chełm, Depułtycze Nowe, 29.09.2013.

462. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/14 Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 02.10.2013.

463. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/14 w Politechnice Lubelskiej. 60 lat Politechniki Lubelskiej, Lublin, 4.10.2013.

464. Promocja książki Bartosza Rdułtowskiego „Tajne operacje PRL i UFO”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Czytelnia Naukowa WBP, 10.10.2013.

465. „Kondycja kultury w środowisku wiejskim” XII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie WRTR, Wojewódzki Ośrodek Kultury WOK w Lublinie, Dęblin, Stężyca (wywiad ze mną w Panoramie Lubelskiej TV), 12-13.10.2013.

466. Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Lublina- przedstawienie studentki PL Katarzyny Jaromin-Gleń laureatki II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Studencki Nobel 2013” – Konkurs na Najlepszego Studenta RP oraz I lokaty w kategorii branżowej nauk techniczno-inżynierskich tego konkursu, przedstawia prorektor PL-AWW oraz wyróżniona studentka, Ratusz w Lublinie 14.10.2013.

467. Konferencja Prorektorów ds.Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych, posiedzeniec Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Wałbrzych, 17-19.10.2013r.

468. XV International PhD Workshop OWD 2013 (Funded OWD Awards-V-ce Rector of the Lublin technical University- professor A.Wac-Włodarczyk), Wisła 19-22 October 2013 (uczestniczę jedynie w otwarciu 19.10.2013r.).

469. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim KUL w Lublinie, msza św., wykład ks. prof. Mirka Kalinowskiego, wręczenie honorowego tytułu Deo et Patriae deditus "Oddany Bogu i Ojczyźnie” JE Abp. Józefowi Michalikowi, Lublin, KUL, 20.10.2013.

470. Uroczyste podziękowanie ojcu Jurgenowi Hoffendowi (ur.1963r. w Kolonii, misjonarz kapucyn, tercjan, mgr teologii, mgr psychologii, terapeuta, od 1999r w Polsce – w Lublinie, współpraca z PL od 2007r., teraz dyr. w Hiszpanii-ok.8 tys. studentów) kościół parafialny pw.Przemienienia Pańskiego na terenie campusu Politechniki Lubelskiej, msza św. i podziękowanie (AWW), Lublin 20.10.2013.

471. Szesnaste Biennale Współczesnego Exlibrisu Lubelskiego- Exlibrisy Zbigniewa Jóźwika, Muzeum Lubelskie Dworek Wincentego Pola, Lublin, Kalinowszczyzna 13, 25.10.2013. (Spis wystawionych exlibrisów z dedykacją- pod nr 733 Ex libris 88 x 65 X3 Andrzej Wac-Włodarczyk rok 2009, str. 9 i sam exlibris na str.15).

472. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Metropolitalnym Lubelskim Seminarium Duchownym, Otwarcie i poświęcenie „Muzeum starodruków i sztuki sakralnej”, 27.10.2013.

473. Kwestowanie na cmentarzu ul.Lipowa Lublin (ponad 1700 zł), siódmy rok 1, 2, 3.11.2013.

474. Rozpoczęcie sezonu morsowania w r.2013/14 (piąty rok), rzeka Bystrzyca Lublin, 3.11.2013.

475. Wyjazdowe Dni Otwarte Politechniki Lubelskiej w Kraśniku, (otwarcie AWW), Kraśnik, 8.11.2013.

476. Ogólnopolskie Sympozjum „Czas inżynierów” – „Budujemy z Pasją” oraz Konkurs konstruktorski „Zapuść Żurawia”, otwarcie A.Wac-Włodarczyk, WBiA Politechnika Lubelska, 13-16 XI 2013.

477. Jubileusze prof. Tadeusza Janowskiego - 80-lecie urodzin i 45-lecia Jego pracy naukowej w Politechnice Lubelskiej (wcześniej WSInż.), udział w Seminarium z wygłoszeniem referatu (AWW), Lublin-Nałęczów, 14-15.11.2013.

478. Wystawa projektów dyplomowych obronionych w 2013r. na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej „STARTARCHITEKCI’13”, otwarcie A.Wac-Włodarczyk, Lublin, Gala 17.11.2013.

479. Lubelskie Targi Energetyczne Energetics, Lublin 19-21 listopada 2013, otwieram jako prorektor, panel dyskusyjny i sesję naukową.

480. Seminarium „Biznes dla edukacji”, PARP, PSZK, Lublin „Europa”, 21.11.2013.

481. Gala z okazji obchodów 20-lecia Lubelskiego Forum Pracodawców, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, spektakl pt. “Napis”, część oficjalna, uroczysty bankiet, 22.11.2013.

482. Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Muzeum Lubelskie na Zamku w Galerii Malarstwa Polskiego XX wieku, przewodniczący posiedzenia AWW, 23.11.2013.

483. Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Nieliniowych Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk, Referat dr hab.n.med. Teresy Małeckiej-Massalskiej z Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Wykorzystanie analizy impedancji bioelektrycznej w medycynie”, sala Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, 27.11.2013.

484. Spotkanie po latach – benefis Zbyszka Bickiego Warszawa Hotel InterContinental, film, recital Katarzyny Zielińskiej, bankiet, Zbyszek w książce „Wywiad rzeka…” na str.29 b. ciepło pisze o mnie), Warszawa 05.12.2013.

485. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mistrz-Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki (prof.dr hab.Andrzej Nikodemowicz)”, LTN Lublin Pałac Czartoryskich, 12.12.2013.

486. Charytatywny Koncert Świąteczny, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie (inicjatywa sprzed kilku lat i kontynuacja AWW PL + prof.Jacek Roliński z UM) patronat AWW, Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 12.12.2013.

487. Spotkanie Opłatkowe Studium Języków Obcych PL, gość honorowy, restauracja „Magia” Lublin, 12.12.2013.

488. Trybunał Koronny w Lublinie – bankiet z okazji Ogólnopolskiej Konferencji "Przedsiębiorczego Studenta", wystąpienie AWW, 13.12.2013.

489. Udział w panelu dyskusyjnym podczas Ogólnopolskiej Konferencji "Przedsiębiorczego Studenta" Muzeum na Zamku Lubelskim, 14.12.2013.

490. Wielka Gala Lubelskiej Przedsiębiorczości „Akant”, Przewodniczący kapituły konkursowej nagrody „Lubelski Akant Przedsiębiorczości”, Aula Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego KUL, 14.12.2013.

491. Spotkanie Opłatkowe Służb Mundurowych, Komenda Wojewódzkiej Policji w Lublinie, 16.12.2013.

492. Koncert Świąteczny dedykowany mieszkańcom Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LSM i pracownikom Politechniki Lubelskiej pod patronatem AWW, Formacja Tańca Towarzyskiego „Gamza” oraz Zespół Pieśni i Tańca PL, Lublin Dom Kultury LSM, 19.12.2013.

493. Spotkanie Opłatkowe – Środkowowschodni Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”, wręczenie statuetek konkursu- AWW-przewodniczący Kapituły Konkursowej, 20.12.2013.

494. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 500. rocznicę wydania dzieła Biernata (ks.Bernarda) z Lublina „Raj duszny”-pierwszej zachowanej książki w języku polskim, wystąpienie (mojego kolegi) Prezesa Fundacji Willa Polonia dra Jana Sęka i koncert wiolonczelistki Małgorzaty Sęk, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, 30.12.2013.

495. Uroczyste Spotkanie Świąteczne i Noworoczne, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XVIX wieku na Zamku w Lublinie, prowadzenie spotkania, 4.01.2014r.

496. Spotkanie Noworoczne Lubelskiego Forum Pracodawców, Lublin „Esencja-Spichlerz PL”, 10.01.2014r.

497. Spotkanie Opłatkowe Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, Żółkiewka, 11.01.2014r.

498. Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie i Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, Lublin, Trybunał Koronny- Rynek 1, 16.01.2014r.,